Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Skład Samorządu UTW po wyborach uzupełniających
Opublikowano 26.01.2023 09:44

Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2021-2024

Przewodnicząca:

Barbara Perzyna

Zastępca Przewodniczącej:

Anna Florentyna Dąmbska

Sekretarz:

Danuta Niewiada

Członkinie:

Helena Nowak

Wanda Ostapińska


Kontakt:

Przewodnicząca: tel. 660 025 211

Biuro UTW: pok. 7 C Kampus przy ul. Śniadeckich 2, czynne we wtorki 1200 - 1400 i środy 1530 - 1630