Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

STAŁE DYŻURY BIURA UTW PK - POK. 7C
Opublikowano 02.12.2022 09:09

 

DYŻURY W BIURZE UTW - POKÓJ 7C B

 

Politechnika, ul. Śniadeckich 2

 

- wtorki w godzinach 1200 - 1400

 

- środy w godzinach 1530 - 1630

 

KONTAKT:

Samorząd UTW - Przewodnicząca

Barbara Perzyna
tel. 660 025 211