Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23 UTW PK
Opublikowano 03.10.2022 12:31

   Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej

odbędzie się:

26 października 2022 roku

o godzinie 1700

w auli 101B (I piętro) kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

 

*Uwaga !

Wejście na inaugurację jest możliwe tylko dla słuchaczy z ważnym indeksem (wniesiona opłata i wpis na bieżąy rok akademicki)