Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UTW PK
Opublikowano 06.04.2022 15:25


Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2021-2024

Przewodnicząca:

Barbara Perzyna

Zastępca Przewodniczącej:

Rozalia Jamrozik

Sekretarz:

Danuta Niewiada

Członkinie:

Helena Nowak

Wanda Ostapińska


Kontakt:

Przewodnicząca: tel. 660 025 211

Biuro UTW: pok. 7 C Kampus przy ul. Śniadeckich 2, czynne w każdą środę od godziny 16:00