Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Dostęp do bazy De Gruyter Building Types Online
Opublikowano 06.05.2024 13:23

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej zaprasza do zapoznania się z platformą De Gruyter Building Types Online zawierającą bogate źródła na temat:

  • budynków i ich historii,
  • architektury i jej funkcji.

Platforma oferuje dostęp do opisów i ilustracji m.in. szkół, kościołów, domów mieszkalnych, budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej.

Można w niej również znaleźć dane architektów, projekty architektoniczne, a także analizy i porównania między różnymi typami zabudowań.

Platforma Building Types Online to cenne źródło wiedzy/narzędzie dla architektów, naukowców, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką architektury i inżynierii lądowej.

Link do strony:

https://www.degruyter.com/database/BDT/html

Dostęp do bazy do dnia: 05.06.2024 r.