Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Otwarte dane badawcze

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to zebrane lub wytworzone zbiory danych, które powstały jako rezultat pracy naukowej i zostały udostępnione do bezpłatnego, powtórnego użycia bez barier prawnych i technicznych co najmniej w zakresie wymaganym do weryfikacji wyników badań zaprezentowanych w publikacjach naukowych.

Ogólne informacje

Zarządzanie danymi badawczymi

Instrukcje i przykłady:

Narzędzia:

  • DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymagań amerykańskich grantodawców
  • DMPonline - narzędzie podobne Do DMTPool zawierające bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii

Polecane repozytoria i wyszukiwarki

  • RepOD - Repozytorium Otwartych Danych (CEON)
  • Zenodo - Repozytorium CERN i OpenAIRE
  • Mendeley Data - to otwarte repozytorium danych badawczych, w którym naukowcy mogą przesyłać i udostępniać swoje dane badawcze. Zestawy danych mogą być udostępniane prywatnie między osobami, a także publikowane w celu udostępniania ich światu - każdy zestaw danych ma DOI i można go cytować.
  • Registry of Research Data Repositories – wyszukiwarka repozytoriów gromadzących dane badawcze

Przydatne linki

  • Kolekcja Scientific data - czasopisma NATURE
  • GO FAIR to oddolna, inicjowana przez interesariuszy i samorządna inicjatywa, której celem jest wdrożenie zasad dotyczących danych FAIR, dzięki czemu dane będą dostępne, interoperacyjne i wielokrotnego użytku.
  • euroCRIS, założone w 2002 r., jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza ekspertów w zakresie ogólnych informacji badawczych, a w szczególności systemów informacji badawczej (CRIS).
  • Dataverse to aplikacja internetowa typu open source do udostępniania, przechowywania, cytowania, eksplorowania i analizowania danych badawczych.