Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Narzędzia Open Access

Podstawowym narzędziem, które jest niezbędne do deponowania, przechowywania, udostępniania oraz zarządzania dorobkiem naukowym w sieci jest repozytorium. Uczelnie wyższe używają repozytoriów, aby pokazać swój dorobek naukowy i podnieść rangę uczelni. Politechnika Koszalińska posiada swoje repozytorium, jakim jest Konstelacja Wiedzy: https://sdr.tu.koszalin.pl.

Journal Checker Tool (https://journalcheckertool.org/) to narzędzie służące do testowania zgodności polityki czasopisma z wymogami polityki otwartego dostępu przedstawionej w „Planie S”. Wprowadzając ISSN lub tytuł czasopisma, nazwę agencji finansującej badania oraz nazwę instytucji, możemy sprawdzić, czy dane czasopismo będzie odpowiednie do publikacji naszych wyników badań w ramach danego grantu. Journal Checker Tool jest narzędziem polecanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Sherpa Romeo (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/) to narzędzie, które gromadzi i analizuje polityki otwartego dostępu opublikowane przez wydawców z całego świata. Dostarcza informacje o procedurach zezwoleń na samoarchiwizowanie prac autorskich oraz określa warunki praw autorskich nadanych autorowi publikacji przez poszczególne czasopisma danego wydawcy. Narzędzie polecane do sprawdzania polityk otwartości poszczególnych wydawców i czasopism. Baza jest tworzona społecznościowo i dostępna bezpłatnie.


RODZAJE REPOZYTORIÓW


PRZYKŁADY REPOZYTORIÓW OTWARTYCH


PRZYKŁADY REPOZYTORIÓW WYBRANYCH INSTYTUCJI


PRZYKŁADY REPOZYTORIÓW DANYCH SUROWYCH

Repozytoria dziedzinowe – http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories