Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Licencje Open Access


Czasopisma oraz inne publikacje wydawane na zasadach otwartego dostępu (Open Access) udostępniane są na takich zasadach, by można było swobodnie korzystać z tych zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytowania, tak jak w przypadku publikacji w formie papierowej. Licencje Creative Commons powstały, aby ułatwić dzielenie się w sieci utworami objętymi ochroną prawa autorskiego. Źródło: https://creativecommons.org/licenses/

RODZAJE LICENCJI CREATIVE COMMONS

Każda z sześciu licencji Creative Commons jest kombinacją dwóch lub trzech wskazanych poniżej warunków:

Symbol BY
Uznanie autorstwa: dozwolone jest kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie objętego prawem autorskim utworu oraz opracowywanie na jego postawie utworów zależnych, pod warunkiem podania nazwiska twórcy pierwowzoru.

Symbol NC
Użycie niekomercyjne: dozwolone jest kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie objętego prawem autorskim utworu oraz opracowanie na jego podstawie utworów zależnych jedynie do celów niekomercyjnych.

Symbol SA
Na tych samych warunkach: dozwolone jest rozprowadzanie utworów zależnych jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Symbol ND
Bez utworów zależnych: dozwolone jest kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w jego oryginalnej postaci. Nie można tworzyć utworów zależnych.


Licencja Creative CommonsLicencja CC BY – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa – pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Licencja Creative CommonsLicencja CC BY-SA – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa – pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Licencja Creative CommonsLicencja CC BY-NC – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa – pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą być objęte inną licencją, na przykład zezwalającą na komercyjne użycie).

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

Licencja Creative CommonsLicencja CC BY-ND – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa – pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie (bez tworzenia utworów zależnych).

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode

Licencja Creative CommonsLicencja CC BY-NC-SA – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa – pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że utwory zależne zawsze będą objęte tą samą licencją.

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Licencja Creative CommonsLicencja CC BY-NC-ND – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa – pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie (czyli nietworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.

Źródło:

PL

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

EN

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Wszystkie licencje Creative Commons wymagają uznania autorstwa. Oznacza to, że korzystając z utworu w ramach licencji CC, trzeba podać:

  • imię i nazwisko twórcy utworu;

  • tytuł utworu (przy licencjach wcześniejszych niż 4.0);

  • informację licencyjną;

  • link do licencji;

  • odnośnik do utworu;

  • zmiany w utworze (jeśli zostały dokonane).