Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Co to jest Open Access?

Otwarty dostęp (z ang. open access) to bezpłatny dostęp do recenzowanych publikacji, danych badawczych i innego typu materiałów naukowych zamieszczonych w internecie, z możliwością powielania, rozpowszechniania i dowolnego wykorzystania ich treści, z zachowaniem warunków licencji przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

OTWARTY DOSTĘP TO:

 • możliwość nawiązania współpracy z naukowcami z całego świata;

 • darmowy dostęp przez naukowców, studentów, przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo do najnowszych publikacji;

 • szybsze tempo rozpowszechniania rezultatów, wyższa jakość i rzetelność wyników prowadzonych badań;

 • korzyści ewaluacyjne;

 • natychmiastowa identyfikacja autorów z ich publikacjami, danymi badawczymi i materiałami;

 • wzrost cytowań publikacji.

OTWARTY DOSTĘP NIE MOŻE:

 • pozbawić posiadacza praw autorskich oraz dochodu autorów;

 • ograniczyć wolności naukowców;

 • być sposobem uniknięcia recenzji oraz przepisów antyplagiatowych.

OTWARTY DOSTĘP W PRAKTYCE TO:

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

Zaleca się korzystanie z licencji Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Alternatywnie w czasopismach, w ramach umów transformacyjnych, na licencji CC-BY-SA. W przypadkach uzgodnionych z Centrum dopuszczalne jest opublikowanie pracy również na licencji CC-BY-ND.

ŚWIATOWE REPOZYTORIA

ŚWIATOWE REPOZYTORIA DANYCH SUROWYCH

WYSZUKIWARKI PUBLIKACJI OA DLA CAŁEGO ŚWIATA

CZASOPISMA NAUKOWE OPEN ACCESS

OPEN ACCESS W ŚWIECIE

GŁÓWNE DEKLARACJE OPEN ACCESS

OPEN ACCESS W PROGRAMACH UE

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE – PORTALE OGÓLNE

 • OER Commons – kursy i podręczniki z różnych dziedzin wiedzy z całego świata

 • Foster – kursy i podręczniki na temat otwartej nauki dla wszystkich zainteresowanych