Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 UTW PK
Opublikowano 09.10.2023 11:19

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej

odbędzie się:

25 października 2023 roku

o godzinie 1700

w auli 101B (I piętro) kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

 

*Uwaga !

Wejście na inaugurację jest możliwe tylko dla słuchaczy z ważnym indeksem (wniesiona opłata i wpis na bieżąy rok akademicki)