Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki
Opublikowano 28.10.2021 12:42

W warunkach wynikających z ograniczeń sanitarnych rok akademicki 2021/2022 rozpoczęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej (UTW).

Inauguracja odbyła się w środowe popołudnie (27 października br.). Uroczyste „Gaudeamus” zaśpiewał chór Politechniki Koszalińskiej Canzona, który tym razem wystąpił pod kierownictwem Kamili Figielskiej.

Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK. W uroczystości udział wzięli m.in. Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej, a także Mariola Jackiewicz, dyrektor uczelnianej Biblioteki Głównej oraz Joanna Patan, kierownik Studium Języków Obcych.

Podczas inauguracji prof. Tomasz Królikowski oraz prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK złożyli podziękowania ustępującemu samorządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Listy gratulacyjne podpisane przez panią rektor dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK otrzymały: współtwórczyni UTW i wieloletnia przewodnicząca samorządu Irena Ciesielska oraz członkinie samorządu Barbara Kamieniarz i Krystyna Kinasz (Ewa Nowakowska nie mogła uczestniczyć w spotkaniu).
Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który wygłosiła dr inż. Katarzyna Jagodzińska, prodziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki. Pani doktor w interesujący, dowcipny sposób mówiła o tym, jak na przestrzeni dziejów zmieniał się sposób przekazywania wiadomości. Przytoczyła znany ze starożytnych przekazów przykład ateńskiego posłańca, który po dotarciu z wiadomością o zwycięstwie nad Persami oddał życie. Pani doktor wytłumaczyła m.in. w jaki sposób działają telefony komórkowe.

Po wykładzie był czas na sprawy organizacyjne. Wykłady na UTW będą się odbywać raz w tygodniu (środy, godz. 17). Są jeszcze wolne miejsca. Wciąż przyjmowane są kandydatury osób, które chcą pracować w samorządzie UTW.

fot. Marcin Torbiński / Politechnika Koszalińska