Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
Politechniki Koszalińskiej

KUDIM KOSZALIN

 

Zapisy na nowy rok akademicki rozpoczną się 4 września 2023 r.

Studia Dziecięce I-V klasa (360 miejsc)

KOSZTY UCZESTNICTWA:
- wpisowe (jednorazowe) dla nowych studentów 10 zł
- czesne (za semestr) 50 zł, łącznie 100 zł


ZASADY REKRUTACJI:
Zapisów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni!
- proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

ZAPISY ON-LINE >> KLIKNIJ TUTAJ

- potwierdzenie zapisu zostanie wysłane także na Twój adres mailowy
- następnie należy wnieść opłatę za rok 100zł czesnego (nowe dzieci 100zł + 10zł wpisowe).

Opłaty należy dokonać na konto:  13 1160 2202 0000 0005 6948 1653 /nowy numer konta !!!/
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Dziecka
czesne: 709476 031 / wpisowe: 709476 040

- nowi studenci: niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej podpisanego oryginału przez rodziców/opiekunów prawnych do biura KUDiM (Politechnika pok. 603A, ul. Śniadeckich 2) / * deklaracja do pobrania u dołu strony
- harmonogram i tematy wykładów zostaną umieszczone na stronie w zakładce Zajęcia -> Wykłady, najpóźniej 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.


Studia młodzieżowe klasa VI-VIII (360 miejsc)

KOSZTY UCZESTNICTWA:
- wpisowe (jednorazowe) dla nowych studentów 10 zł
- czesne (za semestr) 50 zł, łącznie 100 zł


ZASADY REKRUTACJI:

Zapisów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni!
- proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:

ZAPISY ON-LINE >> KLIKNIJ TUTAJ

- *prawidłowo wypełnione zgłoszenie zostanie wysłane także na Twój adres mailowy
- po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zapisu
- następnie należy wnieść opłatę za rok 100zł czesnego (nowe dzieci 100zł + 10zł wpisowe)

Opłaty należy dokonać na konto:  13 1160 2202 0000 0005 6948 1653 /nowy numer konta !!!/
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Dziecka
czesne: 709476 031 / wpisowe: 709476 040 

- nowi studenci: niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej podpisanego oryginału przez rodziców/opiekunów prawnych do biura KUDiM (Politechnika pok. 603A, ul. Śniadeckich 2) / * deklaracja do pobrania u dołu strony

- harmonogram i tematy wykładów zostaną umieszczone na stronie w zakładce Zajęcia -> Wykłady najpóźniej 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Załączniki

Nazwa
Regulamin_KUDiM.pdf pobierz
DEKLARACJA 2024.docx pobierz
zgoda-na-opuszczenie-auli.docx pobierz