Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
Politechniki Koszalińskiej

Biuro Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży


dr inż. Anna Skubała - Koordynator KUDiM
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Dział Studencki / pok. 602 A
tel. 94 34 78 602
(godz. 7:30-15:30)

kudim@tu.koszalin.pl - KOSZALIN


kudim.szczecinek@tu.koszalin.pl - SZCZECINEK