Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
Politechniki Koszalińskiej

"Bezzałogowy Statek Powietrzny, jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej"


Projekt "Bezzałogowy Statek Powietrzny, jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej" realizowany w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy:

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat i zakłada przeprowadzenie 10 spotkań. W ich trakcie uczestnicy będą brać udział w procesie budowy octocoptera, poznają kolejne etapy pracy inżyniera od wstępnych założeń na kartce papieru aż po moment gdy dzieło ich rąk wzniesie się po raz pierwszy w powietrze.
Zajęcia w ramach projektu odbywać będą się w soboty zgodnie z podanym harmonogramem zajęć. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 2.

Każde kolejne spotkanie przygotowywać będzie uczestników właśnie na ten moment poprzez wspólną pracę i rozwiązywanie napotkanych problemów, w przystępny sposób przekazując wiedzę i nowe umiejętności.
 
Nr umowy: 0008/UMO/2017/30
Wartość projektu: 36 441,00 zł
W tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 30 955,10 zł
Termin realizacji: 01.02.2017 r. – 17.06.2017 r.Opis zajęć

Zajęcia 1 i 2. Wszystko zaczyna się od kartki papieru:

W ramach spotkania odbędą się warsztaty połączone z wykładem (45 minut). Uczestnicy będą musieli dokonać wstępnych obliczeń konstrukcyjnych zespołu napędowego, niezbędnego do uniesienia zadanego ciężaru ładunku. Pracując w 4 osobowych grupach na podstawie dostarczonych przez prowadzącego danych opracują niezależne rozwiązania przedstawionego problemu, które po porównaniu pozwolą ustalić wstępne założenia niezbędne w dalszym etapie realizacji projektu.


Zajęcia 3, 4 i 5. Inżynier, stwórca rzeczy, czyli jak zaprojektować i sprawdzić konstrukcje.

W czasie trzech spotkań warsztatowych (każde po 90 minut) w trakcie których obrana zostanie koncepcja budowy BSP na podstawie obliczeń dokonanych na spotkaniu 2. Uczniowie pod okiem prowadzącego przygotowywać będą w grupach projekty poszczególnych elementów konstrukcji ramy, przygotowując ich szkice, a następnie modelując je w oprogramowaniu CAD (Autodesk Inventor, SolidWorks). Na zakończenie serii zajęć dotyczących projektowania przeprowadzona zostanie symulacja wytrzymałościowa konstrukcji złożonej z zaprojektowanych elementów, która pozwoli na weryfikację projektu przed stworzeniem prototypu.


6. Drukarki 3D czyli przeniesienie cyfrowego modelu do świata rzeczywistego. oraz 7. Frezowania i obróbka CNC - młotek i dłuto inżyniera.

Spotkanie 5 i 6 będą miały formę laboratoriów ( 45 minut, 20 osobowe grupy) i dotyczyć będą druku 3D, obróbki mechanicznej oraz ich roli w procesie budowy prototypu.  Uczestnicy pod czujnym okiem prowadzącego przygotują swoje projekty CAD na potrzeby druku 3D (na spotkaniu 6) i obróbki CNC (spotkanie 7). W obu przypadkach sami też obsłużą wykorzystywane urządzenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w obu przypadkach użyty zostanie personalny fabrykator Zmorph 2 z odpowiednimi głowicami roboczymi.


8. Zrób to sam, czyli pora chwycić instrukcje i śrubokręt.

Spotkanie nr 7 będzie miało formę warsztatów (90 minut). Na podstawie instrukcji prowadzącego uczniowie w grupach przeprowadzą wstępny montaż poszczególnych elementów wspólnie zaprojektowanej konstrukcji oraz gotowych komponentów elektronicznych i mechatronicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia teoretyczne związane z niniejszymi komponentami oraz zasady dotyczące środków ostrożności związanych z użytkowaniem BSP zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Uczniowie dowiedzą się m.in. gdzie można latać Dronem, poznają listę miejsc zakazanych oraz zasady użytkowania w miejscach publicznych.


9.Pierwszy lot - czyli sprawdzamy czy i gdzie poleci nasz dron

Spotkanie nr 9 będzie miało formę wykładu plenerowego (czas trwania 90 minut z podziałem na mniejsze grupy), na terenach zielonych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich. W trakcie zajęć omówione zostaną kwestie programowania kontrolera lotu, regulacji jego ustawień oraz wykonany zostanie pierwszy lot zbudowanego w ramach projektu BSP. W trakcie lotu przedstawione zostaną także najczęstsze błędy popełniane przez operatorów BSP i sytuacje awaryjne oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Poruszone zostaną również najważniejsze zagadnienia przepisów prawnych dotyczących obowiązujących w Polsce modeli latających. Wykład zakończy się rozdaniem ulotek informacyjnych „Lataj z głową”.


10. Wykład zaproszonego gościa.

Serię spotkań zakończymy wykładem. Zostanie on poprowadzony przez Sebastiana Nowickiego, instruktora lotnictwa bezzałogowego z uprawnieniami zawodowymi do lotów w zasięgu wzroku VLOS oraz poza zasięg wzroku BVLOS.

Sebastian jest pilot doświadczalnym TOR, państwowym egzaminatorem i specjalistą od ujęć technicznych. Testerem dla firm Panasonic, GoPro, DJI, RCConcept i Slidekamera. Jako jeden z pierwszych w Polsce (2008 r.) rozpoczął komercyjne wykorzystywanie śmigłowca zdalnie sterowanego do wykonywania ujęć z powietrza.  Pracując w Op1 Helicam Team brał udział produkcji filmów, seriali, programów telewizyjnych, reklam i teledysków dla TVP, TVN, Polsat, BBC, CBS, AXN, ARD, SKY Travel, Discovery Channel, National Geographic, Disney Channel i MTV HD Europe. Za swoją największą produkcję uważa „The Amazing Race” dla CBS, producent Jerry Bruckheimer.

Obecnie pracuje w aiRPAS Group jako instruktor oraz konstruktor Bezzałogowych Statków Powietrznych