XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
w Politechnice Koszalińskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki


PATRONAT HONOROWY:

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK


Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz


Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński


PATRONAT MEDIALNY: