XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
w Politechnice Koszalińskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki
Organizatorzy


Biuro organizacyjne:
Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej / mgr Maria Pelc – koordynator

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji:
dr inż. Bartosz Walendzik – koordynator

Wydział Mechaniczny:
dr inż. Sylwia Mierzejewska – koordynator

Wydział Elektroniki i Informatyki:
dr inż. Katarzyna Jagodzińska – koordynator

Wydział Nauk Ekonomicznych:
dr Maria Klonowska-Matynia – koordynator

Wydział Humanistyczny:
dr Piotr Szarszewski – koordynator

Wydział Architektury i Wzornictwa:
dr Justyna Matysiak – koordynator

Studium Języków Obcych:
mgr Robert Szymański – koordynator

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
mgr Justyna Nyczka – koordynator

Biuro Mobilności Międzynarodowej:
mgr Aleksandra Zając – koordynator

Biblioteka Główna:
mgr inż. Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko – koordynator

Wydawnictwo Uczelniane:
mgr inż. Katarzyna Musiał – koordynator