XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
w Politechnice Koszalińskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki
Rejestracja będzie otwarta do 26 września 2023 do godz. 10:00

28 września 2023 roku

Kliknij na wybrany temat wykładu/warsztatu i zarejestruj się

BIBLIOTEKA GŁÓWNA / ul. Śniadeckich 2
WYDAWNICTWO UCZELNIANE / ul. Racławicka 15-17
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH / ul. Śniadeckich 2
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU / ul. Racławicka 15-17
POKAZ LASERÓW / ul. Śniadeckich 2
POMYSŁOWA FABRYKA / ul. Śniadeckich 2