XXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
w Politechnice Koszalińskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki