Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
Politechniki Koszalińskiej

2019/2020 Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży