Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
Politechniki Koszalińskiej

Projekt: Młody inżynier programista


Informacja dot. Projektu „Młody Inżynier Programista”
STRONA PROJEKTU: Młody inżynier programista
Nr umowy: WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00

Politechnika Koszalińska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.

Projekt skierowany jest do grupy 280 dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat, ze szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Koszalina i okolic (do 100km).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat objętych projektem w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, zdolności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa poprzez realizację we współpracy ze szkołami kursów edukacyjnych.
 


Realizacja celu głównego projektu nastąpi poprzez realizację następujących zadań:

- Nauka programowania w języku Phyton z użyciem płytek Micro:bit
- Konstrukcja pojazdu kołowego na przykładzie modelu zdalnie sterowanego
- Nowoczesne techniki projektowania i prototypowania, z wykorzystaniem technologii przyrostowych - budowa, kalibracja i wykorzystanie drukarek 3D w życiu codziennym
- Projektuj, składaj i testuj. Zabawy z elektroniką moje własne projekty układów elektronicznych
- Programowanie dla najmłodszych. Ozobot - mały, inteligentny robot, który uwielbia kolory
- Budowanie inteligentnego domu na przykładzie Arduino.

Projekt przyczyni się do:

  • rozbudzenia ciekawości poznawczej u dzieci, zmotywowania do nauki,

  • rozbudzenia zainteresowań, rozwoju pasji,

  • nabycia umiejętności pracy w zespole,

  • rozwijania kreatywności i rozumienia,

  • rozwiązywania problemów,

  • nabycia wiedzy z zakresu podstaw programowania, ICT, elektroniki i fizyki.


Celem pośrednim projektu jest rozwój kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców objętych projektem poprzez organizację warsztatów dla grupy 36 rodziców w ramach wzbogacenia oferty Uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, dostępnej dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.


Wartość projektu: 323 197,78 zł

W tym dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego: 312 855,45 zł

Termin realizacji: 01.09.2018 r. – 30.06.2022 r.