Sprawozdania z wykonania planu działalności Politechniki Koszalińskiej

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Politechniki Koszalińskiej w 2014 roku część A, część B i część C

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Politechniki Koszalińskiej w 2015 roku część A, część B i część C

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Politechniki Koszalińskiej w 2016 roku część A, część B i część C

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Politechniki Koszalińskiej w 2017 roku część A, część B i część C