Informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych

                                                                                                                                                                                               

 

W przypadku umowy o pracę z przyjeżdżającym w ramach projektu Marie Curie (Program People) naukowcem składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne odprowadzane winny być od wynagrodzenia głównego, natomiast składniki dodatkowe - pod warunkiem, że zostały wyodrębnione w treści umowy - nie stanowią podstawy wymiaru składek.
Powyższe wynika ze stanowiska Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowanego do wszystkich oddziałów ZUS w kraju. Jest to stanowisko wiążące.
Wskazana wyżej zasada nie dotyczy umów cywilnoprawnych.

(oprac. Piotr Bednarek, KPK)