Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Podziękowania dla profesora Józefa Borkowskiego (4.01.2019 r.)

Podczas ostatniego w 2018 roku posiedzenia Senatu Politechniki Koszalińskiej rektor prof. Tadeusz Bohdal, w imieniu całej społeczności akademickiej, podziękował za długoletnią współpracę kończącemu pracę na Politechnice Koszalińskiej prof. Józefowi Borkowskiemu, byłemu rektorowi uczelni.

Prof. Tadeusz Bohdal poinformował senatorów, że 19 grudnia 2018 roku prof. Borkowski obchodził 75. rocznicę urodzin. Na Politechnice Koszalińskiej pracował 43 lata. Rektor złożył poprzednikowi życzenia, wręczył list gratulacyjny, kwiaty i pamiątkową statuetkę. Prof. Józef Borkowski podziękował za życzenia i długoletnią współpracę. Sala nagrodziła byłego rektora owacją na stojąco.

Prof. Józef Borkowski przyjechał do Koszalina w 1975 roku. W 1981 roku został wybrany na rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (na kadencję 1981-1984). Był pierwszym rektorem pochodzącym z akademickiego wyboru i wówczas najmłodszym rektorem w Polsce. Funkcję tę pełnił również w drugiej kadencji (1984-1987).

Prof. Borkowski tworzył i przekształcał placówki naukowe, nadążając w rozwoju i zmianach za trendami w nauce ogólnoświatowej. Był wicedyrektorem Instytutu Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych i kierownikiem Katedry Inżynierii Mechanicznej. Od początku związany z Wydziałem Mechanicznym. Jego zainteresowania naukowe obejmują obróbki ścierne i erozyjne, a zwłaszcza obróbkę wysokoenergetyczną strugą wodną oraz technologie niekonwencjonalne i proekologiczne.

Dorobek naukowy byłego rektora to między innymi 280 publikacji, 15 książek, 70 raportów i opracowań naukowo-technicznych. Aktywnie uczestniczył w 200 wdrożeniach dla przemysłu, z czego 27 uzyskało patenty. Przygotował 120 opinii, opracowań naukowych i ekspertyz, jak również zrecenzował kilkanaście książek i ponad 300 artykułów naukowych. Brał udział w 60 konferencjach naukowych. Odbył staże i pracował naukowo w wielu placówkach naukowych (USA, Japonia, Brazylia).

Zdjęcia: Adam Paczkowski, archiwum/Politechnika Koszalińska

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl