Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy

 

 

 

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Biuro Karier na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • Poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
  • Zatrudnienie doradcy zawodowego
  • Coaching zawodowy oraz mentoring w miejscu pracy
  • Podnoszenie kompetencji pracowników Biura Karier Politechniki Koszalińskiej
  • Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów.

Dzięki projektowi, który realizowany będzie w okresie od 01.11.2017 do 01.11.2019, 410 studentów wszystkich Wydziałów/Instytutu Politechniki Koszalińskiej, studiujących w trybie stacjonarnym I i II stopnia dwóch ostatnich semestrów studiów i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, skorzysta z pomocy doradcy zawodowego w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

Studenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z badań diagnozujących kompetencje, które uwzględnią różne parametry. Na podstawie wyników badań opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą m.in. mocne i słabe strony oraz motywatory do działania charakterystyczne dla danej osoby.

Ponadto część osób, która znajdzie zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier Politechniki Koszalińskiej, będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach coachingu zawodowego (15 osób) lub mentoringu w miejscu pracy (5 osób). Coaching zawodowy oraz mentoring pozwolą łatwiej zaadoptować się w nowym miejscu pracy.

Projekt przyczyni się do zwiększenia jakości i zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej związanych bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym kierunku studiów na rzecz studentów wchodzących na rynek pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, mentoringu, coachingu i kształcenia przedsiębiorczości, efektem czego będzie zwiększenie aktywności zawodowej studentów na rynku pracy i skrócenie maksymalnie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Efektem projektu będzie stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów m.in. poprzez włączenie Biura Karier Politechniki Koszalińskiej w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biura w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Zakładanym rezultatem projektu będzie również kontynuowanie kształcenia (na studiach I, II i III stopnia) lub podjęcie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienia zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów przez min. 30% absolwentów Politechniki Koszalińskiej.

 

Wartość projektu: 138 312,50
w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego): 128 562,50 zł

 

Kontakt:

Biuro Projektu
Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
Ul. Rejtana 11 (Dom Studenta nr 3 - parter budynku)
75-507 Koszalin
tel. 94 347 89 28
e-mail: bk@kariera.koszalin.pl

Zespół projektowy:

Katarzyna Kowalczyk
Koordynator projektu
tel. 94 347 89 28

Beata Woźniak
Doradca zawodowy
tel. 733 022 939

Anna Berezka
Specjalista ds. obsługi finansowej
tel. 94 34 78 660

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl