Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
STUDENCI

 

 

 

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków Programu POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2018/2019, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
14.12.2018 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

DODATKOWY nabór na wyjazdy zagraniczne na STUDIA i PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+
na semestr letni 2018/2019

 

Trwa nabór dodatkowy na wyjazdy studentów na STUDIA i PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 19.10.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

 

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2018/2019 (studia + praktyki) oraz w ramach dodatkowego naboru na rok 2017/2018 na wyjazdy na praktyki

odbędzie się w środę 18.04.2018 o godzinie 18:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

 

****

W związku z mozliwością przyznania dofinansowania ze srodków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2018/2019,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2018/2019, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.05.2018 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2018/2019

Planowane wyjazdy w roku 2018/2019: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

02.02.2018 (piątek)  godz. 17.00; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 16.02.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

****

 DODATKOWY nabór na wyjazdy zagraniczne na: PRAKTYKI

w ramach programu Erasmus+

możliwość zrealizowania praktyki do końca września 2018   
 

Trwa nabór dodatkowy na wyjazdy studentów na PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018:

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 16.02.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

 

****

 

W związku z mozliwością przyznania dofinansowania ze srodków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2017/2018,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2017/2018, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
15.12.2017 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

W związku z mozliwością przyznania dofinansowania ze srodków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2017/2018,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr zimowy 2017/2018, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.05.2017 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2017/2018 (studia + praktyki)

odbędzie się w piatek 12.05.2017 o godzinie 16:30 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

 

****

Termin składania formularzy zgłoszeniowch na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus +
na studia i praktyki na rok akademicki 2017/2018  

został przedłużony do dnia 31.03.2017


Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.
Wzory formularzy dostępne do pobrania na dole strony.

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 05.03.2017
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy dostępne do pobrania na dole strony.

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018

Planowane wyjazdy w roku 2017/2018: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

03.02.2017 (piątek)  godz. 16.00; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017 (studia + praktyki)

odbędzie się w środę 7.12.2016 o godzinie 16:30 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

****

 

INFORMACJE dla studentów wyjeżdżających do Turcji - legalizacja pobytu:
10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey

 

****

OFERTY PRAKTYK
umieszczone są na stronie:http://www.tu.koszalin.pl/art/949

****

 

 

 

Erasmus+ Online Lingustic Support (OLS)

 

 

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

 

 

Uczestnictwo w kursie to między innymi dostęp do sekcji:

 

-        language courses: menu z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;

-        tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;

-        forum:(nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;

-        news;

-        level test:  test na zakończenie kursu on-line.

 

Uczestnicy kursów mają możliwość uzyskania tzw: European Language Passport (Europass-Paszport Językowy) wydawany przez Europass (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie)

Jak uzyskać Europass? Wyjaśnienie na stronie:   http://europass.org.pl/dokumenty/paszport-jezykowy/

 

Wiecej informacji o OLS:  http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/

 

Praktyczne wskazówki i informacje dla STUDENTÓW korzystajacych z systemu OLS

 

 

****

 

POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

W roku akademickim 2018/2019 kontynuowane będzie finansowanie mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach drugiej edycji projektu:
"Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" 

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów 2018/2019 na wyjazd w ramach programu Erasmus+, dla których uczlenia potwierdzi prawo do otrzymywania "dodatku socjalnego" otrzymują zarówno wsparcie indywidualne jak i dodatek socjalny z budżetu POWER.

Oznacza to, że student zakwalifikowany do udziału w programie Erasmus+ w roku 2018/2019 (wyjazd na studia/praktykę), który otrzymuje stypendium socjalne  - zdefiniowane w art. 173, pkt. 1.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym może otrzymać dodatkowe - wyższe niż standardowe stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+. 

Zasady finansowania z budżetu POWER określąją dokumenty: 

Zasady rozdziału środków finansowych - studia 2018/2019

oraz

Zasady rozdziału środków finansowych - praktyka 2018/2019

oraz

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia  studentów z prawem do dodatku specjalnego 2018/2019

 

Na dodatkowe wpsracie w ramach programu POWER mogą liczyć również studenci posiadajacy orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku  akademickim 2018/2019

Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu:
„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2018/2019.

****

W roku akademickim 2016/2017 kontynuowane będzie finansowanie mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach drugiej edycji projektu:
"Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" 

 

Studenci zakwalifikowani w roku akademickim 2016/2017 na wyjazd w ramach programu Erasmus+, dla których uczlenia potwierdzi prawo do otrzymywania "dodatku socjalnego" otrzymują zarówno wsparcie indywidualne jak i dodatek socjalny z budżetu POWER.

Oznacza to, że student zakwalifikowany do udziału w programie Erasmus+ w roku 2016/2017 (wyjazd na studia/praktykę), który otrzymuje stypendium socjalne  - zdefiniowane w art. 173, pkt. 1.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym może otrzymać dodatkowe - wyższe niż standardowe stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+. 

Zasady finansowania z budżetu POWER określąją dokumenty: 

Zasady rozdziału środków finansowych - studia 2016/2017

oraz

Zasady rozdziału środków finansowych - praktyka 2016/2017

oraz

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia  studentów z prawem do dodatku specjalnego 2016/2017

 

Na dodatkowe wpsracie w ramach programu POWER mogą liczyć również studenci posiadajacy orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku  akademicki m 2016/2017

 

Udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu:
„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2016/2017.

 

 

 

 

 

 

                

Pliki do pobrania

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl