Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Więcej pieniędzy na rozwój Politechniki Koszalińskiej

Wsparcie jest rezultatem wygranej uczelni w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Poprzez rozmaite działania, w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowani – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”, uczelnia może teraz podnieść poziom kształcenia, poprawić skuteczność i dostępność oferty edukacyjnej oraz kontynuować nowatorskie badania naukowe swoich pracowników.
– Konkurs polegał na tym, że uczelnie same przygotowywały najlepsze dla siebie projekty, które następnie zostały ocenione przez ekspertów – mówił Piotr Ziółkowski. – Finansowanie przekazywane jest na podstawie wariantów wynegocjowanych do realizacji. Politechnika jest jednym z beneficjentów tego konkursu. Ministerstwo nałożyło na uczelnie konieczność zmian wynikających z wprowadzenia reformy, lecz także zabezpieczyło na ten cel stosowne wsparcie finansowe.
Program będzie realizowany od początku września 2019 roku do końca sierpnia 2023 roku, w sumie cztery lata. Jego celem jest także usprawnienie systemu zarządzania uczelnią. Wydatki na wszystkie działania sięgną 7,7 miliona złotych, z czego wkład własny wyniesie tylko około 230 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne – przekazane za pośrednictwem ministerstwa – to 6,5 miliona złotych. Umowa w tej sprawie podpisana została 4 czerwca br.
Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni poprzez wdrożenie narządzi zarządzania, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej oraz – niezależnie – kompetencji studentów, którzy wezmą udział w programach stażowych, szkoleniach certyfikowanych, zajęciach warsztatowych i zadaniach praktycznych. Program poprawi jakość, dostępność i skuteczność programów kształcenia. Chodzi przede wszystkim o ich dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych.
– Zależy nam na zwiększeniu ilości staży i praktyk oraz poszerzeniu współpracy z biznesem – podkreślił rektor Politechniki Koszalińskiej. – Utworzyliśmy szkołę doktorską, która oficjalnie rozpocznie działalność od nowego roku akademickiego. Nabory będą prowadzone w trzech dyscyplinach. Doktoranci otrzymają stypendia, wsparcie mobilności międzynarodowej oraz badań finansowych. Nasi studenci kończą naukę bez uprawnień zawodowych. Chcemy, aby to również się zmieniło, a to zakłada program, o którym mówimy.
W realizacji programu weźmie udział ponad 500 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w latach akademickich 2019/2020-2022/2023, sześciu studentów studiów trzeciego stopnia w latach 2018/2019-2021/2022, a także stu  pracowników dydaktycznych, przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej. Zadania i cele obejmą sześć wydziałów uczelni oraz administrację centralną. – Ostatnio mamy dobry czas na pozyskiwanie środków na rozwój Politechniki Koszalińskiej, poza subwencją oświatową, która uczelnia otrzymuje w wysokości około siedemdziesięciu milionów złotych rocznie – podsumował prof. Tadeusz Bohdal. – Podliczyliśmy wsparcie z różnych źródeł w ciągu ostatnich trzech lat i wyszły nam siedemdziesiąt dwa miliony złotych dodatkowo na realizację przedsięwzięć.
Politechnika Koszalińska w 2018 roku świętowała 50-lecie swojej działalności. Obecnie na 25 kierunkach kształcenia uczy się 4,2 tysiąca studentów.  W planach inwestycyjnych szkoła ma między innymi budowę nowoczesnej biblioteki, a właściwie mediateki – w kampusie przy ulicy Śniadeckich. Przed rokiem z tego samego konkursu ministerialnego uczelnia otrzymała 12 milionów złotych.


Od lewej: dr inż Artur Wezgraj, kanclerz uczelni, rektor prof. Tadeusz Bohdal, dr Piotr Ziółkowski oraz Jakub Pyżanowski.

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl