Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Politechnika dostępna

Politechnika Koszalińska jest gotowa przyjąć studentów niepełnosprawnych. Większość budynków jest dostosowana i wyposażona w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ( nowoczesne windy z oznaczeniami przy klawiszach w alfabecie Braille’a, wygodne podjazdy, specjalnie przystosowane toalety).

 

W domu studenta nr 4 są specjalnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych mieszkania, dwa domy studenckie nr 1 i nr 4 wyposażono w specjalne windy dla osób niepełnosprawnych.

 

Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej (niepełnosprawni, kobiety w ciąży, studenci wychowujący dzieci) oraz studenci o wybitnych osiągnięciach w sporcie, sztuce, itp. mogą ubiegać się, w wyjątkowych przypadkach, o indywidualną organizację kursów w semestrze lub roku studiów.

 

Niepełnosprawnym studentom uczelni zapewnia się odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć.

 

W zależności od stopnia niepełnosprawności, która mogłaby utrudniać odbywanie zajęć, uczelnia stwarza możliwość odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów. Decyzję w tej sprawie na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmuje dziekan wydziału w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

 

Dziekan, na wniosek osoby niepełnosprawnej, powołuje dla niej opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest określanie i przedstawianie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Zarządzeniem nr 18/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 10 maja 2016 r., został wprowadzony Regulamin wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Regulamin zawiera m.in. zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej.

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Anna Paciocha

Kierownik Działu Studenckiego w Biurze Prorektora ds. Studenckich

tel. (094) 34 78 602 anna.paciocha@tu.koszalin.pl

 

WAŻNE ADRESY
DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Zachodniopomorski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 33 Szczecin
Telefon: (91) 35-09-700
Fax: (91) 482 79 36
Adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33
E-mail: szczecin@pfron.org.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOSZALINIE
Al. Monte Cassino 2
75-412 KOSZALIN
Centrala: (94) 316-03-00

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Koszalin

Anna Ginda
tel. 94 348-87-17
e-mail: anna.ginda@um.man.koszalin.pl
ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. 23
75-007 Koszalin


Miejski Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Podgórna 16,
- tel (94) 3419264, 3419 265 
- email: mzon@mopskoszalin.pl
Oddział ZUS
ZUS Koszalin Zakład Ubezpieczeń Społecznych
75-950 Koszalin
ul. Juliana Fałata 30
Tel.: (94) 348-55-00/01

Data publikacji : dn. 14 września 2016

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl