Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf


 Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.03.2017 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

OPUS 13 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 13 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego(przygotowany w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (www.osf.opi.org.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu.

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest uzyskanie akceptacji Kierownika Jednostki Podstawowej.

Wnioski w konkursach są składane wyłacznie w formie elektornicznej w systemie OSF.

Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. Podpisany dokument trzeba zeskanować i w takiej formie wysłać przez OSF.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy zamykane są w dniu 16 czerwca 2017 r.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 09.06.2017 r.

 

Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Administracja Uczelni/Dział Nauki/aktualności – informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

 

 

 

mgr inż. Ludmiła Kawczyńska

Kierownik Działu Nauki

tel. 94/34-78-627 e-mail: ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

 

 

Archiwum

 

 

 

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl