Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf


 Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.12.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie z projektów NCN w dniach 30-31.01.2017 r.

 

Konkursy zamykane są w dniu 15 marca 2017 r.

ETIUDA 5 - konkurs na stypendia doktorskie.

SONATINA 1- na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

UWERTURA 1 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1. dokonania rejestracji w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl);
  2. wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie OSF;
  3. wysłania drogą elektroniczną kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami w systemie OSF wraz z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny.

 

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest uzyskanie akceptacji Kierownika Jednostki Podstawowej.

Wnioski w konkursach są składane wyłacznie w formie elektornicznej w systemie OSF.

Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. Podpisany dokument trzeba zeskanować i w takiej formie wysłać przez OSF.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 10.03.2017 r.

 

 

Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Administracja Uczelni/Dział Nauki/aktualności – informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.

Przed przystąpieniem do redakcji wniosku i bardzo przydatnym dla właściwego opracowania wniosku jest zapoznanie się z tekstem ogłoszeń konkursowych oraz danych wymaganych we wniosku, które znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Ludmiła Kawczyńska

Kierownik Działu Nauki

tel. 94/34-78-627 e-mail: ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

 

 

Archiwum

 

 

 

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl