Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.09.2017 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 

OPUS 14 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 14 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1. dokonania rejestracji w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl);
  2. wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie OSF(przygotowany w języku polskim i angielskim);
  3. wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu OSF kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym przez JM Rektora kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym odręcznie.

Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 1egz. w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. Przed złożeniem wniosku do Działu Nauki niezbędne jest uzyskanie akceptacji Kierownika Jednostki Podstawowej.

Wnioski w konkursach są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy trwają do 15 grudnia 2017 r.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 8 grudnia  2017 r.

Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Administracja Uczelni/Dział Nauki/aktualności – informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku. Proszę również o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o kalkulowaniu kosztów w projektach badawczych (załącznik nr 4 regulaminu konkursu)

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl

 

mgr inż. Ludmiła Kawczyńska

Kierownik Działu Nauki

tel. 94/34-78-627 e-mail: ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

 

 

Archiwum

 

 

 

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl