Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Sekcja ds. dydaktycznych

Imię I Nazwisko Nr Pok. Telefon
mgr Ewa Duszyńska-Rosiak 104A 94 34-39-154