Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Erasmus+
Opublikowano 11.06.2021 17:05

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na wyjazdy zagraniczne:

STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Rozpoczyna się nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia (SEMSTR LETNI)
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają) - certyfikat językowy w terminie do dnia 28.05.2021

Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: https://www.tu.koszalin.pl/art/523