Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Termin egzaminu końcowego online - języki obce dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Opublikowano 11.06.2021 17:05

Termin egzaminu końcowego online w sesji zasadniczej 2020/2021 - języki obce
dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Część pisemna:

piątek 18.06.2021 godz. 17-19 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zadanie ustne:

wtorek 22.06.2021 godz. 9-18 studia stacjonarne
sobota 26.06.2021 godz. 9-15 studia niestacjonarne


Termin egzaminu końcowego online w sesji poprawkowej 2020/2021 - języki obce
dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Część pisemna:

piątek 10.09.2021 godz. 17-19 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zadanie ustne:

sobota 11.09.2021 godz. 9-15 studia niestacjonarne
poniedziałek 13.09.2021 godz. 9-15 studia stacjonarne