Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
Opublikowano 13.09.2021 12:53

Harmonogram Realizacji

Politechnika Koszalińska w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. będzie realizować projekt POWR.03.01.00-00-O012/17 "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej". Realizowany wraz z partnerem "Syntea S.A." projekt skierowany jest do 96 studentów z: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. 

 

Studenci Wydziału Mechanicznego będą mogli podnieść swoje kompetencje poprzez udział  w certyfikowanych szkoleniach oraz zajęciach warsztatowych.

Wsparciem objęci będą studenci 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport

 

I.  Certyfikowane szkolenia oraz zajęcia warsztatowe obejmują:

 

 1. Techniki sprzedaży,

1 grupa (11os.)x20h=20h - szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kanały komunikacji
 • Definiowanie grupy docelowej
 • Prezentacja produktów
 • Negocjacje i zamknięcie procesu
 • Utrzymywanie relacji z odbiorcą

 

 1. Język angielski branżowy dla logistyków – spedytorów,
  1 grupa (11os.)x30h=30h -  szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 • Łańcuch dostaw, opis usług spedycyjnych
 • Zasady korespondencji dotyczącej zapytań
 • Transport lotniczy i morski, dokumenty używane w spedycji towarów
 • Zasady uzupełniania formularzy zamówienia spedycji towarów
 • Transport kolejowy i drogowy
 • Zasady składania skarg i zażaleń
 • Międzynarodowe reguły handlu
 • Zasady tworzenia listu przewozowego CMR
 • Magazynowanie, pakowanie, oznaczanie towarów i opisywanie kształtów
 • Zasad tworzenia faktur i dokumentów przewozowych dla poszczególnych faktur

 

 1. Zintegrowane systemy klasy ERP II wspierające zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (moduł logistyka, dystrybucja, zarządzanie magazynem),

1 grupa (11os.)x40h=40h – szkolenie dotyczy obsługi specjalistycznego oprogramowania, w tym tworzenie umów handlowych, zapytań ofertowych, rejestru zakupów i dostaw, raportów magazynowych, tworzenie i zarządzanie BOM.

 

 1. Systemy prezentacji informacji w biznesie,
  1 grupa (11os.)x20h=20hszkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 • Techniki tworzenia i przygotowania prezentacji
 • Elementy animacji w kontekście prezentowania danych
 • Możliwości form wydruku
 • Optymalizacja konstruowania treści merytorycznych

 

 

 

 

 II. Zadania praktyczne w formie projektowej

Studenci Wydziału Mechanicznego wezmą udział w zajęciach praktycznych w formie projektowej 2 grupy (6 os./gr. oraz 5 os./gr., 11os.) 20h. Studenci wzmocnią swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne.

 

III. Wizyty studyjne

Studenci Wydziału Mechanicznego wezmą również udział w wizytach studyjnych. Studenci poznają specyfikę pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu swoich  kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy
w grupie.

 

IV.  Staże zawodowe

Wydział Mechaniczny zorganizuje dla kierunku Transport wysokiej jakości staże dla studentów studiów stacjonarnych, w wymiarze 120 godz./min. 20 godz. w tygodniu
w okresie VII-IX.2019 r.

 

Harmonogram:

 

TRANSPORT I ST

Gr. I  (sem. 7)

11osób

Techniki sprzedaży 20 h

2 tyg. po 10 h

j. angielski branżowy dla logistyków-spedytorów 30 h

3 tyg. po 10h

Zintegrowany systemy klasy ERP II wspierające zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem moduł logistyka, dystrybucja, zarządzanie magazynem) 40 h

5 tyg. Po 8 h

Systemy prezentacji informacji w biznesie 20 h

2 tyg. po 10 h

HARMONOGRAM

Techniki sprzedaży: 20 h

Godzina: 8:15 – 16:30

21.11.2018

28.11.2018

j. angielski branżowy dla logistyków-spedytorów 30 h

Godzina: 8:15 – 16:30

05.12.2018

12.12.2018

09.01.2019

Zintegrowany systemy klasy ERP II Zintegrowany systemy klasy ERP II wspierające zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (moduł logistyka, dystrybucja, zarządzanie magazynem) -  40h

Godzina: 8:15 – 15:00

16.01.2019

23.01.2019

20.02.2019

27.02.2019

06.03.2019

Systemy prezentacji informacji w biznesie: 20 h

Godzina: 8:15 – 16:30

13.03.2019

20.03.2019

 

 

ZADANIE PROJEKTOWE W FORMIE PROJEKTU:

(eksperci zewnętrzni pozyskani we własnym zakresie)

TRANSPORT I STOPIEŃ:

2 grupy po 6 osób. Wszystkie grupy w tym samym czasie. Miesiąc listopad - 4h, grudzień -8h,
styczeń - 8h.
 Zadanie projektowe realizowane będzie w terminach:

 

Gr. 1

Gr. 2

27.11.2018 r. – 2h

04.12.2018 r. – 2h

11.12.2018 r. – 2h

08.01.2019 r. – 2h

15.01.2019 r. – 2h

27.11.2018 r. – 2h

04.12.2018 r. – 2h

11.12.2018 r. – 2h

08.01.2019 r. – 2h

15.01.2019 r. – 2h