Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki rekrutacji
Opublikowano 13.09.2021 12:51

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.01.00-00-O012/17

Lp.

Nr indeksu

Liczba punktów

 1.  

U-11356

2

 1.  

U-11371

2

 1.  

U-11377

1

 1.  

U-11378

1

 1.  

U-11366

1

 1.  

U-10252

1

 1.  

U-11379

1

 1.  

U-11396

1

 1.  

U-11928

1

 1.  

U-11360

1

 1.  

U-9297

1