Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Opis szkoleń i warsztatów 2021-2022
Opublikowano 06.09.2021 14:07

 

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na Wydziale Mechanicznym w ramach Modułu 5 Podnoszenie kompetencji studentów

w roku akademickim 2021/2022