Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki rekrutacji
Opublikowano 23.11.2021 07:45

O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.