Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Rekrutacja
Opublikowano 06.09.2021 14:16


 

Regulamin Moduł 2 - Podnoszenie kompetencji studentów
POBIERZ


Dokumenty do pobrania - student.

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika

Oświadczenie o preferowanych formach wsparcia