Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki rekrutacji
Opublikowano 06.09.2021 10:16


O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.