Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Stypendium Ministra
Opublikowano 02.09.2021 13:39

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017

Doktoranci Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni przedstawić swoją kandydaturę rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do 30 września 2016 r. W tym celu, zgodnie z art. 181 ust. 2 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, doktorant powinien złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami doktoranckimi, lub wybitnych osiągnięć w sporcie.

Kwestie przyznawania powyższych stypendiów reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Nr 33/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2.

Rozporządzenie oraz niezbędne informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2016/2017, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html