Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Stypendium doktoranckie
Opublikowano 02.09.2021 13:38

  Zgodnie z zarządzeniem nr 61/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 listopada 2015 roku wprowadza się :

    " Regulamin przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej stypendiów doktoranckich"

Na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskien nr 63/19 nastapiła  zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich stypendiów doktoranckich.

Pobierz NOWY załącznik nr 2. (aktalizacja 04-11-2019)