Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2020/2021


O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.