Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Nauki rolnicze
Opublikowano 21.07.2021 11:11

dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

  • mgr inż. Marta Stachnik

Streszczenie PL, ENG

Recenzje : 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Klaudia Żukowska

Streszczenie PL

Streszczenie ENG

Recenzje po uzupełnieniu rozprawy doktorskiej: 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż.  Mariusz Seńcio

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Maciej Kasperowicz

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Robert Bujaczek

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2