Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Stypendia i pomoc materialna
Opublikowano 02.09.2021 13:40

Doktorant Politechniki Koszalinskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3. stypendium dla najlepszych doktorantów


4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

5. zapomogę

 

6. stypendium doktoranckie/projakościowe