Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Informacje prawne
Opublikowano 02.09.2021 10:19

Na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. został zmieniony Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej.

 

  REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ