Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Rada Doktorantów
Opublikowano 02.09.2021 10:17

Rada Doktorantów Politechniki Koszalińskiej jest organem reprezentującym wszystkich studentów III stopnia Politechniki Koszalińskiej.

 

W skład Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej wchodzą delegaci reprezentujący Wydziały prowadzące Studia Doktoranckie na Politechnice Koszalińskiej:

 • Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji
 • Wydział Elektroniki i Informatyki 
 • Wydział Mechaniczny 

 

Rada Doktorantów zajmuje się:

 • pracą w wydziałowych komisjach Socjalnych  
 • pracą w ogólnouczelnianej komisji odwoławczej ds. Socjalnych 
 • reprezentowaniem doktorantów przed władzami Politechniki Koszalińskiej 
 • reprezentowaniem Politechniki Koszalińskiej na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych 
 • organizowania życia kulturalno-rozrywkowego Uczestników Studiów Doktoranckich Politechniki Koszalińskiej.

 

Skład Rady Doktorantów 2016-2020

 

Przewodniczący Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej

mgr inż. Remigiusz Knitter
Wydział Technologii i Edukacji
Katedra Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej
Pokój: 106-6H, 1H kampus przy ulicy Śniadeckich 2
E-mail: remigiusz.knitter@tu.koszalin.pl
 

Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej

mgr inż. Katarzyna Widomska
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki
Zespół Badawczo - Dydaktyczny Techniki Cieplnej, Chłodnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii
Pokój: 211 bud. C kampus przy ulicy Racławickiej
E-mail: katarzyna.widomska@tu.koszalin.pl
Tel:  94-3478-372

 

Delegaci Wydziału Mechanicznego

 1. mgr inż. Denis Aleksander
 2. mgr inż. Knitter Remigiusz

 

Delegaci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 1. mgr inż. Kowalska Aleksandra
 2. mgr inż. Maciołek Piotr

 

Delegaci Wydziału Elektroniki i Informatyki

 1. mgr inż. Antosz Andrzej