Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS
Opublikowano 24.08.2021 14:51

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie legitymacji studenckich
 

Uwaga Studenci pierwszego roku!
Aby otrzymać elektroniczną legitymację studencką należy:

1. Wgrać prawidłowe zdjęcie do systemu USOSweb. 
Studenci, którzy wgrali poprawne zdjęcie do systemu IRK i zostało ono zaakceptowane, powinni widzieć je w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie wgrali zdjęcia do systemu IRK, muszą tego dokonać w systemie USOSweb.

2. Złożyć w Dziekanacie podpisane podanie o wyrobienie legitymacji studenckiej wydrukowane z systemu USOSweb.

3. Uiścić opłatę w wysokości 17 zł na indywidualne konto bankowe, którego numer znajduje się w systemie USOSweb - zakładka "Dla Studentów" -> "płatności" -> "konta bankowe uczelni". Przelew należy zatytułować jako "Opłata ze legitymację". Płatności można także dokonać w kasie, która znajduje się w Kampusie przy ul. Śniadeckich 2. 

4. Po złożeniu podania i zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawione zlecenie drukowania elektronicznej legitymacji studenckiej, które może potrwać do 7 dni roboczych.
 

Instrukcja dodawania zdjęcia do legitymacji elektronicznej w systemie USOSweb.

1. Należy zalogować się do systemu USOSweb przy użyciu loginu i hasła z systemu IRK.
2. Przejść do zakładki "Moduły Dodatkowe" -> "Zdjęcie do legitymacji".
3. Wgrać do systemu plik ze zdjęciem. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć dostępne są tutaj.
4. Przesłane zdjęcie należy zgłosić do zatwierdzenia za pomocą przycisku zaznaczonego na poniższym zrzucie ekranowym. Wykorzystany w przykładzie wizerunek nie jest poprawnym zdjęciem studenta.


5. Dopóki zdjęcie nie zostanie zatwierdzone, widoczny będzie następujący status:


6. Po zatwierdzeniu zdjęcia można wydrukować wymagane podanie o wyrobienie legitymacji studenckiej.