Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania
Opublikowano 24.08.2021 14:49
 Stypendia Pomoc materialna dla studentów.
 Podanie 1 Podanie o wznowienie studiów z powodu niezaliczenia semestru.
 Podanie 2 Podanie o skierowanie na powtarzanie roku lub semestru.
 Podanie 3 Podanie o urlop.
 Podanie 4 Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (ELS) zał nr 3 Zarządzenie Rektora nr 51/2015
 Podanie 5 Podanie o przeniesienie studia stacjonarne - niestacjonarne.
 Podanie 6 Podanie o przeniesienie na inny kierunek studiów.
 Podanie 7 Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 Podanie 8 Podanie o odpłatne powtarzanie kursu.
 Podanie 9 Podanie o wpis warunkowy (studia stacjonarne).
 Podanie 10  Podanie o wpis warunkowy (studia niestacjonarne)
Podanie 11 Karta dyplomanta.
 Podanie 12  Podanie o indywidualną organizację zajęć
Podanie 13 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Podanie 14 Oświadczenie studenta o samodzielności
Podanie 15 Protokół do raportu z kontroli pracy dyplomowej (zał. 2 do Regulaminu antyplagiatowego)
 Podanie 16 Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej
 Podanie 17

Zgoda (oświadczenie) na udostępnienie pracy dyplomowej Zał nr 1 Zarządzenie 76/2012

 Podanie 18  Podanie o duplikat indeksu
Karta Obiegowa Karta obiegowa - studia stacjonarne i niestacjonarne
Deklaracja  Deklaracja opłat na raty (studia niestacjonarne)