Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Opłaty
Opublikowano 24.08.2021 14:42

Wysokość opłat ponoszonych przez studentów Politechniki Koszalińskiej regulują:

Zarządzenie Rektora PK Nr 27/2015 z dnia 15.06.2015r i 9/2014 z dnia 17.03.2014r oraz Nr 16/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

Opłaty należy wnosić na rachunek indywidualny w całośc:

  • za semestr zimowy do dnia 15 października;
  • za semestr letni do 15 marca

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie bądź cztery raty. Zainteresowani powinni w tym celu wypełnić deklarację ratalną i przed wymagalnym  terminem wpłaty dostarczyć ją do dziekanatu.

Dokumenty do pobrania :

​OPŁATY ZA POWTARZANIE KURSÓW:

Terminy wnoszenia opłat za powtarzanie niezaliczonych kursów określone są w odpowiedniej decyzji administracyjnej:

W sytuacji podjęcia przez Prodziekana decyzji o realizacji powtarzanego kursu w innym semestrze niż wynika to z planu studiów, terminy płatności będą ustalane indywidualnie i podawane do wiadomości zainteresowanych studentów.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie lub cztery raty. Zainteresowani powinni w tym celu na podaniu o zgodę na odpłatne powtarzanie kursów dopisać stosowną prośbę.