Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Zasady dyplomowania
Opublikowano 19.08.2021 08:54

Akty prawne:

Zasady ogólne:

Dokumenty wypełniane przez nauczycieli akademickich:

Inne dokumenty:


Informacji na temat liczby miejsc dyplomowych u danego nauczyciela akademickiego na Wydziale Mechanicznym udziela: 

Marzena Bielecka
pokój 108 bud.A
tel. 94/ 34 78 440
e-mail: marzena.bielecka@tu.koszalin.pl

Tematy zatwierdzone przez Radę Wydziału w latach:
ROK  2017

Energetyka

MiBM

TŻiŻCZ

TRiL

Transport

ZiIP

 

-

24.01.2017

24.01.2017

-

24.01.2017

24.01.2017

 

-

14.03.2017

-

14.03.2017

14.03.2017

-

 

25.04.2017

25.04.2017

-

-

25.04.2017

25.04.2017

 

30.05.2017

-

-

-

30.05.2017

30.05.2017

 

13.06.2017

13.06.2017

-

-

13.06.2017

13.06.2017

 

26.09.2017

26.09.2017

-

-

26.09.2017

-

 

14.11.2017

14.11.2017

14.11.2017

14.11.2017

14.11.2017

-

 

-

12.12.2017

-

-

12.12.2017

-

 

ROK  2018

ENERGETYKA

MiBM

TŻiŻCZ

TRiL

TRANSPORT

ZiIP

 

-

16.01.2018

16.01.2018

-

16.01.2018

16.01.2018

 

-

06.02.2018

-

06.02.2018

06.02.2018

-

 

-

06.03.2018

-

-

06.03.2018

06.03.2018

 

17.04.2018

17.04.2018

-

-

-

17.04.2018

 

29.05.2018

29.05.2018

   

29.05.2018

29.05.2018

 
 

26.06.2018

 

26.06.2018

26.06.2018

26.06.2018

 
 

18.09.2018

18.09.2018

 

18.09.2018

   
 

16.10.2018

   

16.10.2018

16.10.2018

 

13.11.2018

13.11.2018

   

13.11.2018

13.11.2018

 
 

18.12.2018

18.12.2018

 

18.12.2018

18.12.2018

 

ROK 2019

ENERGETYKA

MiBM

TŻiŻCZ

TRiL

TRANSPORT

ZiIP

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

-

15.01.2019

15.01.2019

   

15.01.2019

-

12.03.2019

12.03.2019

-

12.03.2019

12.03.2019

12.03.2019

-

-

16.04.2019

16.04.2019

-

-

16.04.2019

-

28.05.2019

28.05.2019

28.05.2019

-

28.05.2019

28.05.2019

-

25.06.2019

25.06.2019

 

MECHATRONIKA

25.06.2019

25.06.2019

-

22.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

-

-

28.11.2019

28.11.2019

-

28.11.2019 (1)

28.11.2019 (2)

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

ROK 2020

 ENERGETYKA

   MiBM

TŻiCZ

 MECHATRONIKA

 TRANSPORT

 ZiIP

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 02.2020

 02.2020

02.2020

02.2020

05,2020

02.2020

06.2020

05,2020

04.2020

04.2020

06.2020

05,2020

06.2020

09.2020

06.2020

06.2020

06.2020

09.2020

06.2020

10.2020  
 

09.2020

10.2020 10.2020 09.2020    
 

10.2020

  11.2020 10.2020    

-

           

ROK 2021

 ENERGETYKA

   MiBM

TŻiCZ

 MECHATRONIKA

 TRANSPORT

 ZiIP

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

03,2021

01.2021 03,2021 01.2021 03,2021 03,2021 05,2021
05,2021 03,2021 05,2021 03,2021 05,2021 04.2021

10.2021

09.2021

04.2021 06.2021 05,2021 09.2021 05,2021

 

10.2021 05,2021   06.2021 10.2021-1 06.2021

 

  06.2021   09.2021 10.2021-2

09.2021

 

  09.2021   10.2021-1   10.2021-1

 

  10.2021-1   10.2021-2   10.2021-2

 

  10.2021-2        

 

Tematy zatwierdzone przez Radę Wydziału w roku 2016:

Tematy prac dyplomowych dla kierunków:

Pytania egzaminacyjne dla kierunków: