Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

PRAKTYKI
Opublikowano 17.08.2021 11:11

Zarządzenie Rektora:

 

 


Regulamin studenckich praktyk zawodowych studentów Wydziału Mechanicznego


Przewodnik po dokumentach dotyczących praktyk zawodowych


Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty dodatkowe