Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2022/2023
Opublikowano 17.08.2021 11:27

Studia stacjonarne (dzienne) (aktalizacja 16.01.2023)

 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:

 10.02 

 11.02 

 12.02 

 2023 

 I termin sesji zasadniczej  

 17.02

 18.02

 19.02

 2023

 II termin sesji zasadniczej 

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

 24.02 

 25.02 

 26.02 

 2023 

 I termin sesji poprawkowej 

03.03

04.03

05.03

2023

 II termin sesji poprawkowej