Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2021/2022
Opublikowano 17.08.2021 11:11

Studia stacjonarne (dzienne)

 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:

17

18

19

czerwca 2022

 I termin sesji zasadniczej

24

25

26

czerwca 2022

II termin sesji zasadniczej

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

9

10

11

września 2022

I termin sesji poprawkowej

16

17

18

września 2022

II termin sesji poprawkowej