Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2022/2023
Opublikowano 17.08.2021 11:27

Studia stacjonarne (dzienne)

 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:

 23.06 

 24.06

 25.06 

 2023 

 I termin sesji zasadniczej  

 30.06

 01.07 

 02.07

 2023

 II termin sesji zasadniczej 


Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

 08.09 

 09.09 

 10.09 

 2023 

 I termin sesji poprawkowej 

 15.09

 16.09

 17.09

2023

 II termin sesji poprawkowej